Wijkaanpak Dieren Stenfert  

Geplaatst op
Foto Gemeente Rheden

Op donderdag 11 januari hebben bewonersgroep Samen Stenfert, de gemeente Rheden, Vivare, welzijnsorganisatie Incluzio Rheden, huurdersvereniging Rheden en 4Noppes een belangrijke stap gezet in het verbeteren van de leefbaarheid van de wijk Stenfert in Dieren. De samenwerkingspartners van het eerste uur tekenden een intentieverklaring waarin zij hun gezamenlijke ambities, uitgangspunten en aanpak onderschrijven. Het bezoek van gedeputeerde Vreugdenhil van de Provincie Gelderland was hiervoor een mooie aanleiding. Hij ging op diezelfde dag in gesprek met wijkbewoners en betrokken partners uit de wijk. 

Dieren Stenfert heeft ambities en om daar te komen werken steeds meer inwoners en partijen met elkaar samen. Het wil een wijk worden waarin bewoners elkaar kennen en naar elkaar omzien, waarin er kansen zijn voor iedereen, het aantrekkelijk wonen is en de wijk ook met verduurzamen aan de slag gaat.  

Samen Stenfert zet zich met hart en ziel in 

Bewonersgroep Samen Stenfert kijkt met enthousiasme terug naar deze middag. 

 “Het bezoek aan onze wijk deze middag en het tekenen van de intentieverklaring zijn mooie stappen. Er is heel veel ruimte voor verbetering, we zullen met zijn allen veel hobbels tegenkomen onderweg. Maar door samen te werken en gebruik te maken van ook elkaars kennis, kunde en wil om zaken op te pakken, wordt Stenfert een mooie en krachtige wijk.” 

Samen Stenfert is al langere tijd met onder andere Incluzio Rheden, Vivare, gemeente Rheden en de Huurdersvereniging Rheden in gesprek over de leefbaarheid in de wijk. Er wordt door een steeds grotere groep betrokkenen met elkaar gesproken en samengewerkt om goed in te spelen op ontwikkelingen en toe te werken naar een versterking van de wijk op sociaal, economisch en ruimtelijk vlak. En dat doen zij niet alleen. Voor deze versterking van de wijk is het nodig dat iedereen die er woont, werkt of recreëert zijn steentje kan bijdragen. Daar is dan ook zeker alle ruimte voor.  

Ruud Noteboom, Regiomanager bij Incluzio Rheden, licht toe: “Ons vertrekpunt is de leefwereld van de wijkbewoners van Stenfert. Door de al aanwezige kennis en talenten in de wijk te benutten, worden de veranderingen echt gedragen door de mensen zelf. Wij ondersteunen hen alleen waar nodig, zodat hetgeen wij doen ook duurzaam is en deze wijk van binnenuit sterker wordt.” 

Dit lukt door samen met de bewonersgroep op te trekken. Alfred van den Bosch: "Als Vivare zijn we verheugd om samen met gepassioneerde partners én betrokken bewoners te bouwen aan de bloeiende toekomst van Dieren Stenfert. Samen investeren we in een duurzame en hechte gemeenschap, waar iedereen een steentje bijdraagt." 

Ook Provincie Gelderland is betrokken bij de wijk 

Dat niet alleen de inwoners en samenwerkende partijen erg betrokken zijn bij de wijk, maar juist ook de Provincie Gelderland, blijkt uit het bezoek dat gedeputeerde Vreugdenhil op deze donderdag aan de wijk bracht. Met hem werd gesproken over de veerkracht in de wijk, ervaringen van inwoners, uitdagingen en opgaven die er zijn in de gemeente en ook in de regio, de rol die de Provincie kan en wil spelen en wat er nodig is om de ambities van Dieren Stenfert waar te kunnen maken. 

Wethouder Gea Hofstede blikt terug: “Het woord partnerschap liep als een rode draad door alle gespreksonderwerpen heen. En dat is ook hoe we nu en in de toekomst met elkaar willen en moeten samenwerken, als partners. Ik bewonder de energie en talenten van de mensen in de wijk en hun inzet om dit ook over te brengen aan anderen.”

Foto: Gemeente Rheden

Deel dit nieuws

Overig nieuws

Bewonersbijeenkomst over Tuinstede in Arnhem

De gemeente Arnhem heeft voor de wijk Schaapsdrift een gebiedsvisie opgesteld waarin staat hoe de wijk er in de toekomst uit kan zien. Deze visie heeft ook impact op onze huurders van het pand Tuinstede, aan de Esperantolaan. Maandag 3 juni zijn de huurders hierover bijgepraat door Vivare en de gemeente Arnhem. 
Lees meer

Plannen nieuwbouw Groessen

Vivare en Lithos bouw en ontwikkeling hebben plannen ondertekend om woningen de bouwen in Groess
Lees meer