Prestatieafspraken Gemeente Renkum

Geplaatst op

De bestaande prestatieafspraken tussen Vivare en de gemeente Renkum werden in 2023 al officieel gemaakt. Het doel is ongewijzigd: tegen 2030 moeten er 300 nieuwe sociale huurwoningen gebouwd zijn. Dit jaar zijn de afspraken verder verfijnd.

Er is een regeling getroffen om ervoor te zorgen dat een groot deel van de nieuwe sociale huurwoningen beschikbaar komt voor inwoners van Renkum. Zo is besloten dat vijftig procent van de nieuwgebouwde woningen zal worden toegewezen aan inwoners van de gemeente.

Om de nieuwbouwambitie van de grond te krijgen is afgesproken om intensiever samen te werken om de mogelijkheden voor verdichting te onderzoeken. Hierbij wordt gedacht aan uitbreiding van bestaande complexen die aan de grond van de gemeente grenzen. Ook het toevoegen van extra verdiepingen of het aanbouwen van hoekwoningen zijn opties die worden overwogen.

Deel dit nieuws

Overig nieuws

Foto Gemeente Rheden

Wijkaanpak Dieren Stenfert  

Op donderdag 11 januari hebben bewonersgroep Samen Stenfert, de gemeente Rheden, Vivare, welzijnsorganisatie Incluzio Rheden, huurdersvereniging Rheden en 4Noppes een belangrijke stap gezet in het verbeteren van de leefbaarheid van de wijk Stenfert in Dieren. De samenwerkingspartners van het eerste uur tekenden een intentieverklaring waarin zij hun gezamenlijke ambities, uitgangspunten en aanpak onderschrijven. Het bezoek van gedeputeerde Vreugdenhil van de Provincie Gelderland was hiervoor een mooie aanleiding. Hij ging op diezelfde dag in gesprek met wijkbewoners en betrokken partners uit de wijk. 
Lees meer