Prestatieafspraken Gemeente Renkum

Geplaatst op

De bestaande prestatieafspraken tussen Vivare en de gemeente Renkum werden in 2023 al officieel gemaakt. Het doel is ongewijzigd: tegen 2030 moeten er 300 nieuwe sociale huurwoningen gebouwd zijn. Dit jaar zijn de afspraken verder verfijnd.

Er is een regeling getroffen om ervoor te zorgen dat een groot deel van de nieuwe sociale huurwoningen beschikbaar komt voor inwoners van Renkum. Zo is besloten dat vijftig procent van de nieuwgebouwde woningen zal worden toegewezen aan inwoners van de gemeente.

Om de nieuwbouwambitie van de grond te krijgen is afgesproken om intensiever samen te werken om de mogelijkheden voor verdichting te onderzoeken. Hierbij wordt gedacht aan uitbreiding van bestaande complexen die aan de grond van de gemeente grenzen. Ook het toevoegen van extra verdiepingen of het aanbouwen van hoekwoningen zijn opties die worden overwogen.

Deel dit nieuws

Overig nieuws

Bewonersbijeenkomst over Tuinstede in Arnhem

De gemeente Arnhem heeft voor de wijk Schaapsdrift een gebiedsvisie opgesteld waarin staat hoe de wijk er in de toekomst uit kan zien. Deze visie heeft ook impact op onze huurders van het pand Tuinstede, aan de Esperantolaan. Maandag 3 juni zijn de huurders hierover bijgepraat door Vivare en de gemeente Arnhem. 
Lees meer

Plannen nieuwbouw Groessen

Vivare en Lithos bouw en ontwikkeling hebben plannen ondertekend om woningen de bouwen in Groess
Lees meer